• Begeleiding 1
Ondersteboven, van wat ik allemaal wél kan.

Kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking hebben net zoveel interesses en passies als ieder ander. Ondersteboven biedt hen de kans om zich positief te ontwikkelen, op een manier die bij hen past, aansluitend bij het eigen niveau en de mogelijkheden.

Bij Ondersteboven staat het kind of de jongere als individu centraal. Begeleidster Sabine helpt kinderen met een beperking zich verder te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. De focus ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid, aanleren van verschillende vaardigheden en het meer vertrouwen krijgen in het eigen kunnen.
De aanpak van Sabine is positief, bekrachtigend, creatief en enthousiast.

Individuele begeleiding

Ondersteboven biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met een (lichte tot meervoudige) verstandelijke beperking. Deze begeleiding vindt plaats op wisselende momenten, in overeenstemming met de ouders en/of cliënt. De begeleiding kan aan huis plaatsvinden (thuisbegeleiding) of het is mogelijk om activiteiten buitenshuis te organiseren.
Het vergroten van de zelfredzaamheid staat voorop. De activiteiten variëren van een boswandeling, schilderen en spelletjes doen tot begeleiden bij zwemles, theater en boodschappen doen en zijn aangepast aan het niveau en de behoeften van het kind.

Tijden en tarieven

De tijden voor de begeleiding zijn flexibel in te zetten en worden in overleg met de cliënt of diens ouder(s)/vertegenwoordiger afgesproken.

De pgb tarieven zijn afhankelijk van de zorgzwaarte en de hulpvraag en liggen tussen de 35 en 40 euro per uur.

 

Interesse in individuele begeleiding? Neem contact op voor meer informatie.

Ondersteboven werkt vanuit PGB.